Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Zarządzanie procesami, systemami i funkcjami w tworzenia pakietów, budowania, testowania i wdrażania zmian oraz aktualizacji (które są połączone jako wydania) w rzeczywistym środowisku, ustalanie i kontynuowanie określonej usługi w celu umożliwienia kontrolowanego i skutecznego przekazania kierownictwu operacyjnemu i społeczności użytkowników. Zastosowanie automatyzacji do poprawy skuteczności i jakości wprowadzenia.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 3

Stosuje narzędzia i techniki dotyczące określonych obszarów wprowadzenia i wdrożenia. Zarządza dokumentowaniem czynności, rejestrowaniem wyników i dokumentuje podjęte czynności techniczne. Może przeprowadzać czynności pomocnicze na wczesnym etapie, takie jak porady dla początkujących użytkowników.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 4

Ocenia i analizuje elementy wprowadzenia. Zapewnia dane do tworzenia harmonogramu. Wykonuje kompilacje i testy przy współpracy z testerami i specjalistami ds. komponentów, utrzymując i zarządzając narzędziami i metodami – ręcznymi lub automatycznymi – oraz gwarantując, tam gdzie to możliwe, wymianę informacji z kierownictwem ds. konfiguracji. Gwarantuje utrzymanie procesów i procedur związanych z wprowadzeniem.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 5

Kieruje oceną, analizą, planowaniem i projektowaniem pakietów wprowadzeń, włączając ocenę ryzyka. Utrzymuje kontakty z firmami i partnerami IT w sprawie planowania wprowadzenia oraz komunikacji w sprawie postępu. Przeprowadza przeglądy po wprowadzeniu. Gwarantuje, że procesy i procedury dotyczące wprowadzenia są stosowane oraz że można je wycofać w razie konieczności. Wskazuje, ocenia i zarządza przyjęciem odpowiednich narzędzi, technik i procesów związanych z wprowadzeniem i wdrożeniem (włączając automatyzację).

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 6

Wyznacza politykę dotyczącą wprowadzenia dla organizacji w kontekście rozwoju i produkcji/operacji. Gwarantuje obecność procesów, narzędzi, technik i zasobów zarządzania (włączając automatyzację) w celu zapewnienia przeniesienia usług oraz że elementy i pakiety usług są zaplanowane i zgodne, a testy i zatwierdzanie oraz zarządzanie konfiguracją odbywa się podczas wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem i wdrażaniem. Autoryzuje krytyczne czynności wprowadzenia oraz punkt eskalacji.

Wprowadzanie i wdrażanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.