Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analizy biznesowe BUAN

Metodyczne badania, analizy, przeglądy i dokumentacja wszystkich lub części działalności pod względem celów biznesowych, funkcji i procesów, wykorzystanych informacji oraz danych, na których oparto informacje. Definicja wymagań dotyczących poprawy procesów i systemów, ograniczenia ich kosztów, poprawy zrównoważonego rozwoju oraz oznaczenia ilościowego potencjalnych korzyści biznesowych. Wspólne tworzenie i powtarzanie realnych specyfikacji i kryteriów akceptacji w ramach przygotowań do wdrożenia systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Przyjęcie i wdrożenie podejścia analizy biznesowej w oparciu o kontekst pracy i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Analizy biznesowe: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Analizy biznesowe: Poziom 3

Bada potrzeby i problemy operacyjne oraz możliwości, przyczyniając się do tworzenia zaleceń usprawnień elementów automatycznych i nieautomatycznych nowych lub zmienionych procesów i organizacji. Pomaga podczas definiowania testów akceptacyjnych dla tych zaleceń.

Analizy biznesowe: Poziom 4

Bada wymogi operacyjne, problemy i możliwości, poszukując skutecznych rozwiązań biznesowych poprzez usprawnienia elementów automatycznych i nieautomatycznych nowych lub zmienionych procesów. Wspiera analizę celów udziałowców i podstawowe procesy powstałe podczas badań wymagań biznesowych i problemów oraz wskazuje opcje do rozpatrzenia. Współpracuje z udziałowcami, aby wskazać potencjalne korzyści i dostępne opcje do rozpatrzenia oraz definiując testy akceptacyjne. Przyczynia się do wyboru metod, narzędzi i technik analizy biznesowej projektów, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym / opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym).

Analizy biznesowe: Poziom 5

Bierze odpowiedzialność za prace dochodzeniowe w celu określenia wymagań biznesowych i określenia skutecznych procesów biznesowych poprzez usprawnienia w systemach informatycznych, zarządzaniu informacjami, praktykach, procedurach i zmianie organizacyjnej. Wybiera, przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody analizy biznesowej, narzędzia i techniki, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym / opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym). Współpracuje z udziałowcami na każdym poziomie podczas prowadzenia badań strategicznych, nad specyfikacją wymagań biznesowych oraz badania wykonalności. Przygotowuje analizy biznesowe definiujące potencjalne korzyści, opcje osiągnięcia tych korzyści poprzez rozwój nowych lub zmienionych procesów oraz powiązane ryzyko biznesowe.

Analizy biznesowe: Poziom 6

Ponosi pełną odpowiedzialność za analizę biznesową w ramach istotnego segmentu organizacji, w którym udzielana porada i podejmowane decyzje będą miały mierzalny wpływ na rentowność lub skuteczność organizacji. Kieruje wyborem odpowiednich metod analizy biznesowej, narzędzi, technik, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym/opartym na planie a bardziej adaptacyjnym (iteracyjnym i zwinnym). Ustala wkład technologii na rzecz celów biznesowych, definiowania strategii, zatwierdzania i uzasadniania potrzeb biznesowych, przeprowadzania badań wykonalności, tworzenia szczegółowych modeli biznesowych na wysokim poziomie, przygotowania analizy biznesowej, nadzorowania rozwoju i wdrożenia rozwiązań, przy wzięciu pod uwagę konsekwencji zmiany na organizację i wszystkich udziałowców. Prowadzi kierownictwo wyższego szczebla podczas procesu akceptacji zmiany spowodowanej procesami i zmianami organizacyjnymi.

Analizy biznesowe: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.