Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie relacjami RLMT

Systematyczna identyfikacja, analiza, zarządzanie, monitorowanie i poprawa relacji z udziałowcami w celu wskazania i usprawnienia wzajemnie korzystnych wyników. Zyskanie zaangażowania w działania poprzez konsultacje i uwzględnienie wpływu. Projektowanie podejścia do zarządzania relacjami, które ma zostać zastosowane; włączając role i obowiązki, nadzór, polityki, procesy i narzędzia oraz mechanizmy wsparcia. Kreatywne łączenie formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Zarządzanie relacjami: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie relacjami: Poziom 4

Wdraża plany zaangażowania/komunikacji między udziałowcami. Radzi sobie z problemami, zarządza rozwiązaniami, działaniami naprawczymi, wyciągniętymi wnioskami i gromadzi oraz rozpowszechnia istotne informacje. Gromadzi i korzysta z opinii klientów i udziałowców, aby pomóc mierzyć skuteczność zarządzania udziałowcami. Pomaga rozwijać i wzmacniać relacje z klientami i udziałowcami.

Zarządzanie relacjami: Poziom 5

Wskazuje potrzeby dotyczące komunikacji i relacji grup udziałowców. Przekłada strategie komunikacji / zaangażowania udziałowców na szczegółowe działania i rezultaty. Ułatwia otwartą komunikację i dyskusję między udziałowcami, pełniąc rolę pojedynczego punktu kontaktu poprzez rozwój, utrzymanie i pracę nad strategiami i planami zaangażowania udziałowców. Zapewnia rzetelne opinie w celu oceny i promowania zrozumienia. Ułatwia procesy podejmowania decyzji biznesowych. Przechwytuje i rozpowszechnia informacje techniczne i biznesowe.

Zarządzanie relacjami: Poziom 6

Kieruje rozwojem wszechstronnych strategii i planów zarządzania udziałowcami. Tworzy długoterminowe, strategiczne relacje z udziałowcami wyższego szczebla (wewnętrznymi i zewnętrznymi). Ułatwia angażowanie udziałowców i realizację usług oraz projektów zmiany, stanowiąc pojedynczy punkt kontaktu z udziałowcami i ułatwiając relacje z nimi. Negocjuje w celu zapewnienia, że udziałowcy rozumieją i zgadzają się na rozwiązania spełniające ich potrzeby oraz że definiowane są odpowiednie ustalenia. Nadzoruje monitorowanie relacji, włączając wyciąganie wniosków i odpowiednią informację zwrotną. Kieruje działaniami w celu poprawy relacji i uzyskania otwartej komunikacji z i pomiędzy udziałowcami.

Zarządzanie relacjami: Poziom 7

Ustala strategiczne podejście w celu zrozumienia celów i wymagań udziałowców. Współpracuje z wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu ustalenia skutecznych relacji między udziałowcami, włączając odpowiedzialność za relacje z funkcjami technologicznymi i użytkownikami końcowymi. Ustala i promuje ogólną wizję spełniania celów udziałowców i określa role organizacyjne oraz dostosowanie. Aktywnie zarządza relacjami z najwyższymi rangą udziałowcami oraz jest końcowym punktem eskalacji podczas rozwiązywania problemów. Definiuje, zyskuje poparcie wobec zasad ustalenia skutecznej relacji między udziałowcami, włączając odpowiedzialność za relacje pomiędzy funkcjami IT a użytkownikami końcowymi.