Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Planowanie, projektowanie, tworzenie, zmienianie, weryfikacja, testowanie i dokumentacja nowych i zmienionych elementów oprogramowania w celu dostarczenia uzgodnionej wartości dla udziałowców. Wskazanie, tworzenie i zastosowanie uzgodnionego rozwoju oprogramowania i standardów oraz procesów bezpieczeństwa. Przyjęcie i wdrożenie modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania i dokonanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 2

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia proste programy/skrypty. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Dokonuje przeglądu własnej pracy.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 3

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia umiarkowanie złożone programy/skrypty. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Współpracuje podczas przeglądu prac innych osób.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 4

Projektuje, koduje, weryfikuje, testuje, dokumentuje, zmienia i przerabia złożone programy/skrypty oraz świadczy usługi integracji oprogramowania. Przyczynia się do wyboru podejścia do rozwoju oprogramowania pod kątem poszczególnych projektów, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia, aby osiągnąć dobrze zaprojektowane wyniki. Uczestniczy w przeglądzie własnej pracy i kieruje przeglądem prac współpracowników.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność techniczną na wszystkich etapach oraz iteracjach rozwoju oprogramowania. Planuje i kieruje działaniami dotyczącymi tworzenia oprogramowania. Przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju oprogramowania, dokonując odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym). Mierzy i monitoruje zastosowanie standardów projektowych/zespołowych podczas tworzenia oprogramowania, włączając bezpieczeństwo oprogramowania. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych organizacyjnych dotyczących rozwoju oprogramowania.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące tworzenia i przeróbek oprogramowania. Planuje i kieruje działaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania w odniesieniu do strategicznych, dużych i złożonych projektów rozwoju. Opracowuje nowe metody i możliwości organizacyjne oraz dąży do przyjęcia i przestrzegania zasad i standardów.

Programowanie / opracowanie oprogramowania: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.