Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena bezpieczeństwa SFAS

Ocena powiązanych z bezpieczeństwem systemów oprogramowania w celu ustalenia zgodności ze standardami i wymaganymi poziomami integralności bezpieczeństwa. Obejmuje dokonywanie profesjonalnych osądów w sprawie metod inżynierii, włączając metody stabilności projektu, testowania, zatwierdzania i weryfikacji, a także identyfikację i ocenę ryzyka oraz sposobów jego zmniejszenia. Ustalenie, utrzymanie i zarządzanie ramami i praktykami oceny.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Ocena bezpieczeństwa: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Ocena bezpieczeństwa: Poziom 5

Uczestniczy w ocenie do poziomu 3 integralności bezpieczeństwa wg IEC 61508 (lub równoważnego standardu) oraz przeprowadza analizy bezpieczeństwa lub wstępne projekty, korzystając z HAZOPS, FMEA lub podobnych metod.

Ocena bezpieczeństwa: Poziom 6

Kieruje oceną aż do poziomu 4 integralności bezpieczeństwa wg IEC 61508 (lub równoważnego standardu) lub uczestniczy w ocenie dowolnego poziomu. Określa metody, techniki i narzędzia oceny do stosowania odpowiednio do poziomów integralności przeprowadzonej oceny.

Ocena bezpieczeństwa: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.