Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa aplikacji ASUP

Świadczenie usług konserwacji i wsparcia dla aplikacji, zarówno bezpośrednio dla użytkowników systemu lub funkcji realizacji usługi. Wsparcie zazwyczaj obejmuje dochodzenie i rozwiązanie problemów i może również obejmować monitoring wydajności. Problemy można rozwiązać, zapewniając porady lub szkolenia dla użytkowników, doradzając korekty (stałe lub tymczasowe) usterek, wprowadzając modyfikacje ogólne lub dostosowane do danej placówki, aktualizując dokumentację, manipulując danymi lub definiując usprawnienia. Wsparcie często obejmuje bliską współpracę z twórcami systemu i/lub współpracownikami specjalizującymi się w różnych obszarach, takich jak administracja bazą danych lub obsługa sieci.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Obsługa aplikacji: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Obsługa aplikacji: Poziom 2

Pomaga podczas dochodzeń i rozwiązywania problemów dotyczących aplikacji. Pomaga podczas określonych procedur konserwacji.

Obsługa aplikacji: Poziom 3

Wskazuje i rozwiązuje problemy dotyczące aplikacji, przestrzegając uzgodnionych procedur. Stosuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania aplikacjami, aby zbierać uzgodnione statystyki dotyczące wydajności. Przeprowadza uzgodnione zadania dotyczące konserwacji aplikacji.

Obsługa aplikacji: Poziom 4

Utrzymuje procesy obsługi aplikacji oraz sprawdza, czy wszystkie zgłoszenia wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Stosuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania aplikacjami w celu badania problemów, zbierania statystyk na temat wydajności i tworzenia raportów.

Obsługa aplikacji: Poziom 5

Sporządza wersje próbne i utrzymuje procedury oraz dokumentację dotyczącą obsługi aplikacji. Zarządza usprawnieniami aplikacji, aby poprawić wydajność biznesową. Doradza w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, licencjonowania, aktualizacji, kopii zapasowych i potrzeb związanych z odzyskaniem na wypadek awarii. Gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z zestawem standardów i procedur.

Obsługa aplikacji: Poziomy 6-7

Ta umiejętność nie jest zazwyczaj obserwowana ani praktykowana na tych poziomach odpowiedzialności i rozliczalności.