Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie programem PGMG

Wskazanie, planowanie i koordynacja zestawu powiązanych projektów w ramach programu zmiany biznesowej w celu zarządzania wzajemnymi zależnościami i wspierania określonych strategii oraz celów biznesowych. Utrzymanie strategicznego wglądu w zestaw projektów, zapewnienie ram wdrożenia inicjatyw biznesowych lub zmiany na dużą skalę poprzez stworzenie, utrzymanie i komunikowanie wizji wyników programu i powiązanych korzyści. (Wizja oraz środki jej realizacji mogą zmienić się w miarę postępu programu). Ustalenie wymagań biznesowych oraz przełożenie wymagań na plany operacyjne. Ustalenie, monitorowanie i przegląd zakresu programu, kosztów oraz harmonogramu, zasobów programu, wzajemnych zależności i ryzyka programu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 6 7

Zarządzanie programem: Poziomy 1-5

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie programem: Poziom 6

Planuje, kieruje i koordynuje działania w celu zarządzania i wdrożenia programu od zapoczątkowania umowy/propozycji aż do ostatecznego etapu operacyjnego, włączając przejście do normalnego prowadzenia działalności; planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i sporządza raporty dotyczące działań powiązanych z programem. Gwarantuje zarządzanie programem w celu uzyskania korzyści biznesowych oraz że zarządzanie programem jest wspierane przez świadomość obecnego rozwoju technicznego.

Zarządzanie programem: Poziom 7

Wyznacza strategię organizacyjną regulującą kierunek i realizację zarządzania programem, włączając stosowanie odpowiednich metodologii. Planuje, kieruje i koordynuje działania w celu zarządzania i wdrażania kompleksowych programów od zapoczątkowania umowy/propozycji aż do pełnej integracji z normalnym prowadzeniem działalności. Dostosowuje cele programu z celami biznesowymi i zatwierdza wybór i planowanie wszystkich powiązanych projektów i działań. Planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i sporządza raporty dotyczące działań powiązanych z programem, gwarantując odpowiednie i skuteczne zarządzanie ustaleniami, wspierane przez wszechstronne raportowanie i komunikację.