Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Testowanie procesów biznesowych BPTS

Planowanie, projektowanie, zarządzanie, realizacja i raportowanie w sprawie testów procesów biznesowych oraz oceny przydatności. Zastosowanie umiejętności w zakresie oceny zdefiniowanych procesów pod kątem ergonomii, przydatności i przydatności do określonego celu. Obejmuje syntezę zadań testowych do wykonania (od zestawienia potrzeb użytkownika i specyfikacji interfejsu użytkowniku), projekt programu oceny, wybór przykładowych użytkowników, analizę wydajności oraz przedstawienie wyników zespołowi ds. rozwoju.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Testowanie procesów biznesowych: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Testowanie procesów biznesowych: Poziom 4

Określa i rozwija scenariusze testów w celu sprawdzenia, czy nowe/zaktualizowane procesy zapewniają poprawiony sposób pracy dla użytkownika końcowego jednocześnie z dostarczeniem planowanych korzyści biznesowych i skuteczności. Rejestruje i analizuje wyniki testów oraz zgłasza wszelkie nieoczekiwane lub niezadowalające wyniki. Korzysta z planów i wyników testów, aby określić instrukcje dla użytkownika.

Testowanie procesów biznesowych: Poziom 5

Projektuje i zarządza testami nowych/zaktualizowanych procesów. Określa środowisko testowe całego badania cyklu życia (np. korzystając z koncepcji biura modelowego). Zarządza wyborem/tworzeniem stosownych scenariuszy testowania i gwarantuje, że testy odzwierciedlają realistyczne warunki działalności operacyjnej. Gwarantuje udokumentowanie testów i wyników, ich przedstawienie udziałowcom oraz dostępność do specyfikacji pod kątem instrukcji dla użytkowników. Zwraca uwagę udziałowców firmy na problemy i zagrożenia wskazane podczas testów. Zapewnia wytyczne specjalistyczne oraz porady dla mniej doświadczonych kolegów i użytkowników w celu zapewnienia, że testy są przeprowadzane w odpowiedni sposób.

Testowanie procesów biznesowych: Poziom 6

Ponosi odpowiedzialność za zaangażowanie organizacyjne na rzecz wysokich standardów w zakresie czynników ludzkich. Określa standardy ergonomii i metody spełnienia celów organizacyjnych. Wyznacza polityki i standardy testowania procesów biznesowych. Zarządza projektowaniem i realizacją testów procesów biznesowych, oceny przydatności, prób sieci i działalności, testów poufności. Utrzymuje przegląd środowiska biznesowego, wymaganych wyników oraz potencjalnych zagrożeń.

Testowanie procesów biznesowych: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.