Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok DevOps

Widok DevOps

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla DevOps.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności DevOps w skrócie

The Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie Poziomy umiejętności i kompetencji związanych z DevOps.

Jak korzystać z widoku DevOps

Opublikowaliśmy również porady i wskazówki pomocne w korzystaniu z SFIA i widoku DevOps. Te strony są tylko w języku angielskim.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; powinieneś rozważyć widok DevOps w kontekście swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.