Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Informacje i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w SFIA

Informacje i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w SFIA

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najistotniejsze dla bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Widok informacji i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

The Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie SInformacje i poziomy FIA związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem.

Jak korzystać z widoku informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego

Mamy również opublikowane porady i wskazówki, które pomogą ci korzystać z SFIA oraz informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego. Te strony są tylko w języku angielskim.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; powinieneś rozważyć widok informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego w kontekście swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.

Jest to praca w toku, która jest opracowywana w ramach konsultacji SFIA 8.

Zmieni się w czasie trwania konsultacji SFIA 8.

Rejestracja tutaj otrzymywać aktualizacje.