Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: SFIA - profile roli ICT w UE

SFIA - profile roli ICT w UE

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali taki pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla standardowych profili roli Unii Europejskiej (UE) -ICT.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności ICT w Unii Europejskiej w skrócie

The Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie Poziomy umiejętności i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi UE

Jak korzystać z widoku umiejętności Unii Europejskiej w zakresie ICT

Opublikowaliśmy również porady i wskazówki pomocne w korzystaniu z SFIA i widoku umiejętności UE-ICT.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; powinieneś rozważyć podejście do umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w UE. w kontekście konkretnego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem; jest prawdopodobne, że odniesiesz się do pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.