Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaUmiejętnośćPoziomy
Umiejętności dla pracowników ochronyBezpieczeństwo informacji SCTY34567
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
System zarządzania GOVN67
Zarządzanie ryzykiem BURM34567
Audyt AUDT34567
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS34567
Zarządzanie ciągłością COPL23456
Zarządzanie zdarzeniami USUP2345
Badanie luk w zabezpieczeniach VURE3456
Wywiad o zagrożeniach THIN23456
Operacje bezpieczeństwa SCAD123456
Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS2345
Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS3456
Testy penetracyjne PENT3456
Badania RSCH23456
Ochrona danych osobowych PEDP56
Programy bezpieczeństwaZarządzanie programem PGMG67
Zarządzanie projektem PRMG4567
Dostawa szkolenia ETDL2345
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR345
Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT4567
Pomiar MEAS3456
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Rozwój bezpiecznego oprogramowaniaZarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Architektura rozwiązania ARCH456
Projektowanie systemów DESN3456
Projektowanie oprogramowania SWDN23456
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Testowanie TEST123456
Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD23456
Integracja i tworzenie systemów SINT23456
Wprowadzanie i wdrażanie RELM3456
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV3456
Kontrola zmian CHMG23456
Bezpieczna infrastrukturaZarządzanie usługami technologicznymi ITMG567
Infrastruktura IT ITOP12345
Projekt sieci NTDS3456
Obsługa sieci NTAS2345
Projektowanie sprzętu HWDE3456
Zarządzanie aktywami ASMG23456
Administrowanie bazami danych DBAD2345
Zarządzanie magazynowaniem STMG3456
Zarządzanie jakością QUMG34567
Sourcing SORC234567
Zarządzanie dostawcami SUPP234567
Zarządzanie obiektami DCMA3456
Zarządzanie praktykami bezpieczeństwaZarządzanie wynikami PEMT456
Rozwój zawodowy PDSV456
Doświadczenie pracowników EEXP456
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM56
Planowanie siły roboczej WFPL456
Pozyskiwanie środków RESC3456
Ocena kompetencji LEDA3456
Zarządzanie jakością QUMG34567
Inne umiejętności związane z bezpieczeństwemPlanowanie strategiczne ITSP567
Doradztwo CNSL4567
Porady specjalistyczne TECH456