Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Rozwój bezpiecznego oprogramowania

Rozwój bezpiecznego oprogramowania

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikowanie i projektowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych wymagań poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.

Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD

Projektowanie i tworzenie niezawodnego oprogramowania czasu rzeczywistego, zazwyczaj w ramach systemów wbudowanych.

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań mających na celu syntezę elementów systemu w celu stworzenia systemów operacyjnych, produktów lub usług.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Stosowanie procesów, systemów i funkcji wymaganych do udostępnienia nowych i zmienionych usług i funkcji.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.

Kontrola zmian CHMG

Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.