Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Bezpieczna infrastruktura

Bezpieczna infrastruktura

Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG

Zarządzanie dostarczaniem usług opartych na technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb organizacyjnych.

Infrastruktura IT ITOP

Wdrażanie, konfigurowanie i obsługa infrastruktury IT.

Projekt sieci NTDS

Projektowanie sieci komunikacyjnych w celu wsparcia wymagań strategicznych i operacyjnych oraz tworzenie strategii sieciowych, architektur, polityk i związanej z nimi dokumentacji.

Obsługa sieci NTAS

Świadczenie usług utrzymania i wsparcia dla sieci komunikacyjnych.

Projektowanie sprzętu HWDE

Określenie modelu projektowego sprzętu dla zdefiniowanej architektury systemu.

Zarządzanie aktywami ASMG

Zarządzanie pełnym cyklem życia aktywów od ich nabycia poprzez eksploatację, utrzymanie aż do utylizacji.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrażanie i optymalizacja technologii i procesów wykorzystywanych do przechowywania danych.

Zarządzanie jakością QUMG

Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.

Sourcing SORC

Zarządzanie zaopatrzeniem lub zleceniami na produkty i usługi lub udzielanie porad w tym zakresie.

Zarządzanie dostawcami SUPP

Dostosowanie celów i działań organizacji w zakresie wyników dostawcy do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, wydajności i jakości usług.

Zarządzanie obiektami DCMA

Planowanie i projektowanie budynków, przestrzeni i obiektów, które wspólnie tworzą majątek IT, a także zarządzanie nimi.