Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Programy bezpieczeństwa

Programy bezpieczeństwa

Zarządzanie programem PGMG

Identyfikowanie, planowanie i koordynowanie zestawu powiązanych projektów i działań wspierających określone strategie i cele biznesowe.

Zarządzanie projektem PRMG

Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.

Dostawa szkolenia ETDL

Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Projektowanie i opracowywanie zasobów służących przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zmianie zachowań.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.