Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne

Informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najistotniejsze dla bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Informacje i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w skrócie

Umiejętności w skrócie zawierają jednostronicowe streszczenie SInformacje i poziomy FIA związane z bezpieczeństwem informacyjnym i cybernetycznym.

Jak korzystać z widoku informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego

Mamy również opublikowane porady i wskazówki, które pomogą ci korzystać z SFIA oraz informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego. Te strony są tylko w języku angielskim.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; należy rozważyć widok informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego w odniesieniu do swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.