Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Inne umiejętności związane z bezpieczeństwem

Inne umiejętności związane z bezpieczeństwem

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.

Doradztwo CNSL

Udzielanie porad i rekomendacji, na podstawie wiedzy i doświadczenia, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Porady specjalistyczne TECH

Udzielanie autorytatywnych porad i wskazówek w specjalistycznej dziedzinie.