Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wywiad o zagrożeniach THIN

Opracowywanie praktycznych spostrzeżeń na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wpływających na sukces lub integralność organizacji i dzielenie się takimi spostrzeżeniami.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • gromadzenie danych z różnych otwartych lub zastrzeżonych źródeł wywiadowczych
  • przetwarzanie i klasyfikowanie danych o zagrożeniach, aby uczynić je użytecznymi i możliwymi do wykorzystania przez innych
  • tworzenie pakietów danych do wykorzystania przez konsumentów informacji
  • umożliwienie automatycznego wykorzystania danych przez narzędzia bezpieczeństwa
  • dostarczanie informacji o zagrożeniach, aby pomóc innym w łagodzeniu luk w zabezpieczeniach lub reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 2

Uczestniczy w rutynowych zadaniach związanych z gromadzeniem informacji o zagrożeniach. Monitoruje i wykrywa potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz eskaluje je zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 3

Wykonuje rutynowe zadania związane z gromadzeniem informacji o zagrożeniach. Przekształca zebrane informacje w format danych, który może być wykorzystany w działaniach operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Oczyszcza i przekształca informacje ilościowe w spójne formaty.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 4

Zbiera i analizuje informacje z różnych źródeł na potrzeby wywiadu o zagrożeniach. Uczestniczy w przeglądzie, klasyfikacji i kategoryzacji jakościowych informacji wywiadowczych o zagrożeniach. Tworzy raporty o zagrożeniach. Ocenia wartość, przydatność i wpływ źródeł informacji o zagrożeniach.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 5

Planuje działania wywiadowcze dotyczące zagrożeń i zarządza nimi. Określa, które kategorie zagrożeń są najbardziej dotkliwe i jakie rodzaje informacji mogą pomóc w obronie przed nimi. Przegląda, szereguje i kategoryzuje jakościowe informacje wywiadowcze o zagrożeniach. Zapewnia fachowe doradztwo w zakresie działań wywiadowczych dotyczących zagrożeń. Kieruje tworzeniem i edycją raportów wywiadowczych o zagrożeniach, które usprawniają proces tworzenia danych wywiadowczych. Rozpowszechnia informacje i uzyskuje informacje zwrotne na temat wartości, przydatności i wpływu danych.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 6

Określa kierunek, planuje podejście organizacji do wywiadu o zagrożeniach i kieruje nim, w tym korzystania z usług dostawców. Identyfikuje wymagania dotyczące wywiadu o zagrożeniach na podstawie chronionych zasobów oraz rodzajów wywiadu, które mogą pomóc w ochronie tych zasobów. Współpracuje z odpowiednimi udziałowcami i wywiera na nich wpływ w celu przekazania wyników badań i wymaganej reakcji. Zapewnia jakość i dokładność informacji wywiadowczych o zagrożeniach. Dokonuje przeglądu możliwości wywiadu o zagrożeniach.

Wywiad o zagrożeniach: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.