Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok danych Big Data / Data science

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaUmiejętnośćPoziomy
System zarządzania danymiSystem zarządzania GOVN67
Zarządzanie ryzykiem BURM34567
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
Zarządzanie informacjami IRMG4567
Zarządzanie danymi DATM456
Ochrona danych osobowych PEDP56
Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT4567
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO67
Planowanie strategiczne ITSP567
Zarządzanie ciągłością COPL23456
Kultura danych i możliwościInnowacje INOV567
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE567
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Metody i narzędzia METL3456
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI4567
Ocena kompetencji LEDA3456
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Dostawa szkolenia ETDL2345
Pomiar MEAS3456
Zarządzanie wynikami PEMT456
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM3456
Zarządzanie cyklem życia danychZarządzanie produktem PROD3456
Uczenie maszynowe MLNG23456
Wizualizacja danych VISL345
Modelowanie danych i projektowanie DTAN2345
Projekt bazy danych DBDS345
Inżynieria danych DENG23456
Analiza sytuacji biznesowej BUSA3456
Ocena wykonalności FEAS3456
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS23456
Architektura rozwiązania ARCH456
Projektowanie systemów DESN3456
Administrowanie bazami danych DBAD2345
Zarządzanie dostępnością AVMT456
Zarządzanie magazynowaniem STMG3456
Zarządzanie wydajnością CPMG456
Tworzenie treści INCA123456
Publikowanie treści ICPM123456
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Testowanie TEST123456
Bezpieczeństwo i jakość danychZarządzanie jakością QUMG34567
Zapewnienie jakości QUAS3456
Bezpieczeństwo informacji SCTY34567
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS34567
Operacje bezpieczeństwa SCAD123456
Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS2345
Audyt AUDT34567