Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Bezpieczeństwo i jakość danych

Bezpieczeństwo i jakość danych

Zarządzanie jakością QUMG

Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.

Zapewnienie jakości QUAS

Zapewnienie, poprzez ciągłe i okresowe oceny oraz przeglądy, że cele jakościowe organizacji są realizowane.

Bezpieczeństwo informacji SCTY

Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS

Ochrona przed ryzykiem związanym z wykorzystaniem, przechowywaniem i przekazywaniem danych i systemów informatycznych oraz zarządzanie tym ryzykiem.

Operacje bezpieczeństwa SCAD

Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wdrożenia kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS

Identyfikowanie i klasyfikowanie luk w zabezpieczeniach sieci, systemów i aplikacji oraz łagodzenie lub eliminowanie ich skutków.

Audyt AUDT

Dostarczanie niezależnych, opartych na ryzyku ocen efektywności procesów, kontroli i środowiska zgodności organizacji.