Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Pełny widok frakcji SFIA

Pełny widok frakcji SFIA

Ten widok zawiera wszystkie umiejętności w SFIA 8 – uporządkowane w kategorie i podkategorie.

To jest widok używany dla Kompletny przewodnik SFIA Arkusz streszczenia A3 i podstawowa nawigacja.

Użyj listy od A do Z, jeśli szukasz konkretnej umiejętności i znasz jej nazwę.

Umiejętności w skrócie zapewnia jednostronicowe podsumowanie wszystkich umiejętności i poziomów, na których są zdefiniowane.