Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zmiana i transformacja

Zmiana i transformacja