Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Wdrożenie zmiany

Wdrożenie zmiany

Zarządzanie portfolio POMG

Opracowywanie i stosowanie ram zarządzania w celu zdefiniowania i dostarczenia portfolio programów, projektów i/lub usług bieżących.

Zarządzanie programem PGMG

Identyfikowanie, planowanie i koordynowanie zestawu powiązanych projektów i działań wspierających określone strategie i cele biznesowe.

Zarządzanie projektem PRMG

Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Udzielanie wsparcia i wskazówek w zakresie procesów, procedur, narzędzi i technik zarządzania portfolio, programami i projektami.