Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Umiejętności zwinne

Umiejętności zwinne

Zaprojektowaliśmy SFIA, aby była elastyczna. Użytkownicy SFIA opracowali ten pogląd na SFIA, aby zapewnić szybką identyfikację umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla DevOps.

SFIA zapewnia wspólny język w całym cyklu zarządzania ludźmi i umiejętnościami. Poprawia to komunikację i zrozumienie dla wszystkich zaangażowanych, np. Liderów biznesu i technologii, kierowników pierwszej linii, pracowników, HR, nauki i rozwoju, studentów i instytucji akademickich.

Umiejętności zwinne w skrócie

Umiejętności w skrócie zawierają jednostronicowe streszczenie Poziomy umiejętności i kompetencji związanych z umiejętnościami zwinnymi

Jak korzystać z widoku umiejętności zwinnych

Opublikowaliśmy również porady i wskazówki, które pomogą Ci w korzystaniu z SFIA i widoku umiejętności zwinnych.

Jak w przypadku wszystkich aplikacji SFIA; należy rozważyć widok Agiles w odniesieniu do swojego specyficznego kontekstu organizacyjnego i celów biznesowych.

  • Zamiarem nie jest wytyczanie twardej granicy wokół tych umiejętności ani sugerowanie, że inne umiejętności SFIA nie są odpowiednie.
  • Po zapoznaniu się z tym widokiem prawdopodobne jest, że odniesiesz się do niego pełne ramy SFIA dla dodatkowych i uzupełniających definicji umiejętności.