Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Wspieranie i prowadzenie praktyk zwinnych

Wspieranie i prowadzenie praktyk zwinnych

Metody i narzędzia METL

Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.

Wsparcie organizacyjne OFCL

Wspieranie grup roboczych we wdrażaniu zasad i praktyk efektywnej pracy zespołowej ponad granicami organizacyjnymi i specjalizacjami zawodowymi.

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia

Rozwój zawodowy PDSV

Ułatwianie rozwoju zawodowego jednostek zgodnie z ich celami zawodowymi i wymaganiami organizacyjnymi.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Udzielanie wsparcia i wskazówek w zakresie procesów, procedur, narzędzi i technik zarządzania portfolio, programami i projektami.