Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Złożoność

Wszystkie poziomy od 1 do 7

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Wykonuje rutynowe czynności w uporządkowanym środowisku. Wymaga pomocy podczas rozwiązywania nieoczekiwanych problemów. Bierze udział w tworzeniu nowych pomysłów.

Poziom 2 – Pomoc

Wykonuje szereg czynności zawodowych w różnych środowiskach. Może brać udział w rozwiązywaniu rutynowych problemów. Może stosować kreatywne myślenie lub proponować nowe sposoby podejścia do zadania.

Poziom 3 – Stosowanie

Wykonuje szereg prac, czasami złożonych i nierutynowych, w różnych środowiskach. Stosuje metodyczne podejście do rutynowych i umiarkowanie złożonych kwestii oraz ich rozwiązywania. Stosuje i kreatywne myślenie i przyczynia się do takiego myślenia lub znajduje nowe sposoby realizacji zadań.

Poziom 4 – Umożliwianie

Praca obejmuje szeroki zakres złożonych działań technicznych lub zawodowych, w różnych kontekstach. Bada, definiuje i rozwiązuje złożone problemy. Stosuje, ułatwia i rozwija koncepcje kreatywnego myślenia lub znajduje innowacyjne sposoby podejścia do zadania.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Wdraża i realizuje politykę zgodną z planami strategicznymi. Wykonuje szeroki zakres różnorodnych, złożonych techniczne i/lub zawodowo zadań. Podejmuje pracę, która wymaga stosowania podstawowych zasad w szerokim i często nieprzewidywalnym zakresie kontekstów. Angażuje się i koordynuje z ekspertami tematycznymi w celu rozwiązania złożonych problemów w zakresie, w jakim odnoszą się one do klienta / wymagań organizacyjnych. Rozumie zależności pomiędzy własną specjalizacją a wymaganiami klienta/organizacji.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Przyczynia się do opracowania i wdrożenia polityki i strategii. Wykonuje wysoce złożone zadania obejmujące aspekty techniczne, finansowe i jakościowe. Posiada głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie własnej specjalizacji oraz rozumie jej wpływ na szerszy zakres działalności i szersze grono klientów/organizacji.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Stosuje najwyższy poziom przywództwa w formułowaniu i wdrażaniu strategii. Pełni szeroko zakrojone przywództwo strategiczne w dostarczaniu wartości biznesowej dzięki wizji, systemowi zarządzania i zarządzaniu wykonawczemu. Głęboko rozumie branżę i implikacje nowych technologii dla szerszego środowiska biznesowego.