Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka

Wszystkie poziomy od 1 do 7 – wyciąg z ogólnych atrybutów umiejętności biznesowych

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – rozumie standardy organizacyjne i w pełni ich przestrzega.

Poziom 2 – Pomoc

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – ma pełną świadomość standardów organizacyjnych. We własnej pracy korzysta z odpowiednich praktyk.

Poziom 3 – Stosowanie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – wykazuje się odpowiednimi praktykami zawodowymi i wiedzą w zakresie pracy nierutynowej. Rozumie, w jaki sposób jego własna rola oraz pozostałe role wspierają odpowiednie praktyki zawodowe.

Poziom 4 – Umożliwianie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – w pełni rozumie ich znaczenie i zastosowanie we własnej pracy oraz w funkcjonowaniu organizacji. W razie potrzeby angażuje specjalistów lub współpracuje z nimi.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – proaktywnie przyczynia się do wdrażania odpowiednich praktyk i kultury pracy.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – odgrywa główną rolę w promowaniu i zapewnianiu odpowiednich praktyk i kultury pracy w ramach własnego obszaru odpowiedzialności oraz zbiorowo w organizacji.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – zapewnia jasny kierunek i strategiczne przywództwo w zakresie wdrażania praktyk i kultury pracy w całej organizacji.