Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wpływ

Wszystkie poziomy od 1 do 7

Poziom 1 – Zgodne postępowanie

Minimalny wpływ. Może pracować samodzielnie lub w ramach interakcji z bezpośrednimi współpracownikami.

Poziom 2 – Pomoc

Współpracuje i może wpływać na bezpośrednich współpracowników. Może mieć pewien kontakt zewnętrzny z klientami, dostawcami i partnerami. Ma świadomość konieczności współpracy z zespołem i reprezentuje potrzeby użytkowników/klientów.

Poziom 3 – Stosowanie

Współdziała z kolegami i wywiera na nich wpływ. Może nadzorować innych lub podejmować decyzje, które mają wpływ na rutynową pracę przypisaną do poszczególnych osób lub etapów projektów. Ma kontakt na poziomie roboczym z klientami, dostawcami i partnerami. Rozumie analizę potrzeb użytkowników/klientów, współpracuje w ich prowadzeniu i przedstawia to w swojej pracy. W pełni przyczynia się do pracy zespołu, doceniając związek własnej roli z pozostałymi rolami.

Poziom 4 – Umożliwianie

Wywiera wpływ na klientów, dostawców i partnerów na poziomie danego klienta. Podejmuje decyzje mające wpływ na powodzenie projektów i realizację celów zespołu. Może w pewnym stopniu odpowiadać za pracę innych osób oraz za przydział zasobów. Współpracuje i uczestniczy w pracach zespołów interdyscyplinarnych w celu zapewnienia, że potrzeby klientów i użytkowników są zaspokajane w ramach dostarczanych produktów / zakresu prac. Ułatwia współpracę pomiędzy interesariuszami, którzy mają wspólne cele. Uczestniczy w działaniach zewnętrznych związanych z własną specjalnością.

Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Wywiera wpływ na organizację, klientów, dostawców, partnerów i współpracowników w zakresie wkładu własnej specjalizacji. Podejmuje decyzje, które mają wpływ na sukces przydzielonej pracy, tj. wyniki, terminy i budżet. Ma znaczący wpływ na przydział zasobów odpowiednich do powierzonych zadań i zarządzanie nimi. Prowadzi współpracę z użytkownikiem/klientem i grupą na wszystkich etapach pracy. Zapewnia, że potrzeby użytkowników są konsekwentnie zaspokajane na każdym etapie pracy. Buduje odpowiednie i efektywne relacje biznesowe w całej organizacji oraz z klientami, dostawcami i partnerami. Tworzy i wspiera wspólne sposoby pracy w całej grupie / obszarze odpowiedzialności. Ułatwia współpracę pomiędzy interesariuszami, którzy mają różne cele.

Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Wpływa na tworzenie zasad i strategii. Inicjuje wpływowe relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dostawcami i partnerami na poziomie kierownictwa wyższego szczebla, włączając liderów branży. Kieruje współpracą z szeroką gamą interesariuszy posiadających sprzeczne cele w ramach organizacji. Podejmuje decyzje wpływające na pracę organizacji zatrudniających, osiągnięcie celów organizacyjnych oraz wyniki finansowe.

Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Inspiruje organizację i wpływa na rozwój branży na najwyższych poziomach. Podejmuje decyzje kluczowe dla sukcesu organizacji. Rozwija długoterminowe strategiczne relacje z klientami, partnerami, liderami branży i rządem. Współpracuje z kierownictwem, zapewniając zgodność z wizją i strategią firmy.