Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności

Oto wszystkie umiejętności.

Audyt

Dostarczanie niezależnych, opartych na ryzyku ocen efektywności procesów, kontroli i środowiska zgodności organizacji.