Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Obsługa i wytyczne w zakresie portfolio, programu i procesów zarządzania projektem, procedur, narzędzi i technik. Obsługa obejmuje definicję portfolio, programów i projektów; porady dotyczące rozwoju, produkcji i utrzymania analiz biznesowych; plany dotyczące czasu, zasobów, kosztów i wyjątków oraz wykorzystanie powiązanych narzędzi i oprogramowania. Uwzględnione jest także śledzenie i raportowanie postępu programu/projektu oraz wydajność, a także zdolność prowadzenia wszystkich aspektów spotkań, warsztatów i dokumentacji dotyczącej portfolio/programu/projektów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 2

Pomaga podczas przygotowania raportów dotyczących zarządzania portfolio, programem i projektem. Prowadzi dokumentację dotyczącą programu i projektu z dostarczonych faktycznych i prognozowanych danych.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 3

Korzysta z zalecanych rozwiązań do kontroli portfolio, programu i projektu pod kątem planowania, ustalania harmonogramu i śledzenia. Wyznacza i projektuje dokumentację, zestawia i rozpowszechnia raporty. Zapewnia usługi administracyjne dla organów projektowych, zespołów ds. pewności projektu i spotkań w sprawie oceny jakości. Zapewnia wskazówki dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik zarządzania projektem.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 4

Bierze odpowiedzialność za świadczenie usług pomocniczych względem projektu. Stosuje i zaleca rozwiązania z zakresu kontroli projektu pod kątem planowania, tworzenia harmonogramu i śledzenia projektów. Ustala i oferuje szczegółowe wytyczne dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik zarządzania projektem. Obsługuje programy lub organy kontroli projektu, zespoły ds. pewności projektów i spotkania w sprawie oceny jakości. Zapewnia podstawowe wytyczne dotyczące propozycji indywidualnych projektów. Może brać udział w aspektach wspierających program poprzez zapewnienie międzyprogramowego wglądu w zarządzanie ryzykiem, zmianą, jakością, finansami lub konfiguracją.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 5

Przejmuje odpowiedzialność za obsługę portfolio, programu i projektu. Doradza w sprawie dostępnych standardów, procedur, metod, narzędzi i technik. Ocenia wydajność projektu i/lub programu oraz zaleca konieczne zmiany. Przyczynia się do przeglądu i audytu zarządzania projektem i programem w celu zapewnienia zgodności ze standardami.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 6

Definiuje podejście/politykę i wyznacza standardy obsługi pod kątem zarządzania i monitorowania portfolio, programów i projektów. Może to także obejmować: zarządzanie zasobami, kierowanie i prowadzenie wdrożenia i stałej obsługi skutecznej organizacji usług, gwarantowanie dostawy skutecznych usług/zasobów zgodnie z bieżącym i planowanym zapotrzebowaniem oraz przegląd skutecznej realizacji.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.