Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój animacji ADEV

Architektura, projektowanie i rozwój systemów animowanych i interaktywnych, takich jak gry i symulacje.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Rozwój animacji: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Rozwój animacji: Poziom 3

Korzysta z narzędzi projektowych (takich jak makiety) do rozwoju prototypów stron internetowych. Korzystając ze złożonych narzędzi do projektowania wizualnego, wykorzystuje techniki modelowania organicznego, takie jak animacja szkieletowa do tworzenia i animowania wirtualnych postaci w kontekście projektu gry (lub podobnego systemu). Tworzy elementy wizualne i dźwiękowe.

Rozwój animacji: Poziom 4

Korzysta z narzędzi projektowych (takich jak makiety) do rozwoju szybkiego prototypowania stron internetowych i oceny opłacalności koncepcji projektowych. Korzystając ze złożonych narzędzi do projektowania wizualnego, wykorzystuje techniki modelowania organicznego, takie jak animacja szkieletowa do tworzenia i animowania wirtualnych postaci w kontekście projektu gry (lub podobnego systemu). Tworzy elementy wizualne i dźwiękowe i włącza je w strukturę systemu, korzystając zazwyczaj z silnika gry.

Rozwój animacji: Poziom 5

Rozwija struktury koncepcji w ramach schematów projektowania, korzystając zazwyczaj z narzędzi, takich jak schematy i makiety interakcji, aby stworzyć wysokiej klasy struktury i architektury środowiska wykonawczego do stron internetowych. Zarządza iteracjami projektu i scenariusza, dokumentując ogólny przepływ oraz architekturę gry lub podobnego systemu.

Rozwój animacji: Poziom 6

Zapewnia ogólne wytyczne kreatywne podczas tworzenia koncepcji i projektowania produktów animacyjnych, takich jak gry i symulacje.

Rozwój animacji: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.