Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Projekt usługi

Projekt usługi

Zarządzanie dostępnością AVMT

Definiowanie, analiza, planowanie, pomiary, utrzymanie i usprawnienie wszystkich aspektów dostępności usług, włączając dostępność zasilania. Ogólna kontrola i zarządzanie dostępnością usług, aby zapewnić, że poziom dostarczonych usług w ramach wszystkich usług jest zgodny lub przekracza obecne i przyszłe uzgodnione potrzeby firmy w rentowny sposób.

Zarządzanie poziomem usług SLMO

Planowanie, wdrożenie, kontrola, przegląd i audyt świadczenia usług w celu spełnienia wymagań biznesowych klienta. Obejmuje negocjacje, wdrożenie i monitorowanie umów poziomu usług oraz stałe zarządzanie udogodnieniami operacyjnymi w celu świadczenia uzgodnionego poziomu usług, przy stałym i proaktywnym dążeniu do poprawy celów w zakresie dostawy usług i zrównoważonego rozwoju.