Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie dostępnością AVMT

Definiowanie, analiza, planowanie, pomiary, utrzymanie i usprawnienie wszystkich aspektów dostępności usług, włączając dostępność zasilania. Ogólna kontrola i zarządzanie dostępnością usług, aby zapewnić, że poziom dostarczonych usług w ramach wszystkich usług jest zgodny lub przekracza obecne i przyszłe uzgodnione potrzeby firmy w rentowny sposób.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie dostępnością: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 4

Przyczynia się do procesu zarządzania dostępnością oraz jego obsługi i wykonuje zdefiniowane zadania dotyczące zarządzania dostępnością. Analizuje dostępność usług i komponentów, niezawodność, łatwość konserwacji i serwisowania. Gwarantuje, że usługi i komponenty spełniają i nadal będą spełniać wszystkie uzgodnione cele dotyczące jakości oraz poziomu usług. Wdraża ustalenia dotyczące odzyskiwania na wypadek awarii i dokumentuje procedury odzyskiwania. Przeprowadza testy procedur odzyskiwania.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 5

Zapewnia porady, pomoc i przywództwo powiązane z planowaniem, projektowaniem i usprawnieniem dostępności usług i komponentów, włączając prowadzenie dochodzeń w sprawie wszystkich naruszeń celów dotyczących dostępności i braku dostępności usług, nakłaniając do stosowania czynności zaradczych. Planuje ustalenia dotyczące odzyskiwania na wypadek awarii wraz z procesami pomocniczymi oraz zarządza testowaniem takich planów.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 6

Wyznacza zasady i opracowuje strategie, plany i procesy projektowania, monitorowania, pomiaru, konserwacji, raportowania i ciągłego usprawniania dostępności usług i komponentów, włączając rozwój i wdrożenie nowych technik i metod zapewnienia dostępności.

Zarządzanie dostępnością: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.