Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wsparcie sprzedaży SSUP

Świadczenie doradztwa technicznego i pomocy dla działu sprzedaży, agentów sprzedaży, sprzedawców/personelu dystrybutora oraz istniejącym i potencjalnym klientom zarówno podczas rozwoju klienta, jak i działań sprzedażowych lub podczas wypełniania zobowiązań dotyczących sprzedaży.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Wsparcie sprzedaży: Poziom 1

Potrafi skutecznie komunikować się z klientami przez telefon i zapewniać informacje na temat produktów i usług. Szuka pomocy u współpracowników podczas rozwiązywania bardziej złożonych zapytań i zażaleń klientów. Może stosować bazy danych do uzyskania i wprowadzania danych.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 2

Komunikuje się skutecznie z klientami przez telefon i osobiście. Pomaga w obsłudze klienta, włączając porady techniczne i wytyczne w kwestiach będących podstawą skutecznego stosowania produktów i usług. Pomaga podczas doradzania rozwiązań spełniających wymagania klienta oraz rozwiązuje proste problemy.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 3

Zapewnia wsparcie dla klienta, włączając porady techniczne i wytyczne w zakresie wszystkich kwestii będących podstawą skutecznego stosowania złożonych produktów i usług. Pomaga klientom w określeniu ich wymagań, dokumentuje osiągnięte wnioski i przyczynia się do przygotowania i obsługi przetargów i ofert handlowych.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 4

Współpracuje blisko z zespołem sprzedaży, aby pomóc potencjalnym klientom w ustaleniu ich potrzeb i wymagań, doradza rozwiązania i ocenia ich wykonalność oraz praktyczność. Wykazuje się umiejętnościami technicznymi, korzystając z modeli fizycznych lub symulacji. Szacuje koszty i ryzyko oraz wstępne plany projektów pod kątem ofert handlowych. Rozwiązuje problemy techniczne.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 5

Współpracuje z zespołem sprzedaży, aby zapewnić, że klienci są prawidłowo obsługiwani i informowani. Gwarantuje tworzenie rzetelnych planów kosztów, wysiłków, oceny ryzyka i projektów. Zarządza wszystkimi czynnościami wsparcia sprzedaży, biorąc pełną odpowiedzialność za treść techniczną przetargów i propozycji sprzedaży. Ustala wskaźniki w celu zapewnienia danych na temat jakości i pomaga podczas ciągłego doskonalenia działań w ramach wsparcia sprzedaży.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 6

Prowadzi czynności w ramach obsługi klienta danej organizacji, aby zapewnić, że są one zgodne z celami i polityką korporacyjną. Zatwierdza propozycje i początkuje wdrożenie działań rozwojowych w usługach i systemach klienta.

Wsparcie sprzedaży: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.