Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Administrowanie zabezpieczeniami SCAD

Świadczenie usług zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym oraz administracyjnych. Zazwyczaj obejmuje zatwierdzanie i monitorowanie dostępu do udogodnień IT lub infrastruktury, dochodzenie w sprawie nieautoryzowanego dostępu i zgodność ze stosownymi przepisami.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 1

Przeprowadza proste zadania z zakresu administrowania zabezpieczeniami. Utrzymuje stosowne rejestry i dokumentację.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 2

Otrzymuje i odpowiada na rutynowe zgłoszenia dotyczące wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. Utrzymuje dokumentację i doradza odpowiednim osobom w zakresie podejmowanych działań. Pomaga podczas dochodzeń i rozwiązywania problemów dotyczących kontroli dostępu i systemów bezpieczeństwa.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 3

Prowadzi dochodzenie w sprawie mniejszych naruszeń zgodnie z ustalonymi procedurami. Wspiera użytkowników podczas definiowania ich praw oraz uprawnień dostępu.Wykonuje niestandardowe zadania z zakresu administrowania zabezpieczeniami i rozwiązuje problemy dotyczące administrowania zabezpieczeniami.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 4

Utrzymuje procesy administrowania bezpieczeństwem i sprawdza, czy wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Zapewnia wsparcie podczas definiowania praw i uprawnień dostępu. Prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia bezpieczeństwa zgodnie z ustalonymi procedurami i zaleca wymagane działania oraz wspiera/prowadzi kolejne działania w celu zapewnienia, że zostały one wdrożone.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 5

Monitoruje stosowanie i zgodność procedur administrowania bezpieczeństwem i przegląda systemy informatyczne pod kątem faktycznego lub potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa. Gwarantuje, że wszystkie wykryte naruszenia bezpieczeństwa zostaną szybko i dokładnie sprawdzone, a wszelkie zmiany systemu niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa zostały wdrożone. Gwarantuje, że dokumentacja bezpieczeństwa jest dokładna i kompletna oraz że zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami. Przyczynia się do tworzenia i utrzymania polityki, standardów, procedur i dokumentacji bezpieczeństwa.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 6

Rozwija polityki, standardy, procesy, wytyczne w celu zapewnienia fizycznego i elektronicznego bezpieczeństwa systemów automatycznych. Gwarantuje, że standardy i polityki zarządzania bezpieczeństwem są adekwatne do celu, aktualne i prawidłowo wdrożone. Przegląda nowe propozycje biznesowe i zapewnia specjalistyczne porady w sprawie problemów dotyczących bezpieczeństwa i ich konsekwencji.

Administrowanie zabezpieczeniami: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.