Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Modelowanie biznesowe BSMO

Tworzenie streszczonych lub obejmujących najbardziej istotne kwestie odzwierciedleń sytuacji ze świata realnego, działalności lub scenariuszy gier w przejściowych lub transmediowych aplikacjach, aby ułatwić komunikację oraz zrozumienie istniejących, koncepcyjnych lub proponowanych scenariuszy. Skupione głównie na przedstawieniu procesów, ról, danych, organizacji i czasu. Modele mogą być stosowane do przedstawienia tematu na różnych poziomach szczegółowości i podziału.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Modelowanie biznesowe: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Modelowanie biznesowe: Poziom 2

Rozumie cel i korzyści modelowania. Korzysta z ustalonych technik zgodnie z obszarem tematycznym modelu o jasno określonych granicach. Może pomagać w bardziej złożonych czynnościach dotyczących modelowania. Opracowuje modele w oparciu o dane od ekspertów z danej dziedziny i przekazuje im wyniki do wglądu i zatwierdzenia.

Modelowanie biznesowe: Poziom 3

Obeznany z technikami obejmującymi pełen zakres sytuacji modelowania. Modeluje obecne i pożądane scenariusze zgodnie ze wskazaniami. Wybiera odpowiednie techniki modelowania w celu spełnienia przypisanych celów. Uzyskuje zatwierdzenie dla produkowanych modeli od ekspertów z danej dziedziny. Ocenia wynikowe modele z udziałowcami i zbiera rozwiązania wynikających z nich kwestii.

Modelowanie biznesowe: Poziom 4

Przeprowadza zaawansowane działania dotyczące modelowania programów istotnych zmian oraz wśród wielu funkcji biznesowych. Ma dogłębną wiedzę z zakresu standardowych dla organizacji technik. Planuje własne działania dotyczące modelowania, wybiera odpowiednie techniki oraz prawidłowy poziom szczegółowości w celu spełnienia przydzielonych celów. Może brać udział w dyskusji na temat wyboru stosowanego podejścia do modelowania. Uzyskuje dane wejściowe i przekazuje wyniki modelowania kierownictwu wyższego szczebla w celu uzyskania zgody.

Modelowanie biznesowe: Poziom 5

Tworzy modele wspierające strategię biznesową. Posiada dogłębną wiedzę z szerokiego zakresu branżowych technik modelowania. Doradza podczas wyboru technik i podejścia i wpływa odpowiednio na klienta. Potrafi rozwijać modele na zamówienie w nietypowych kontekstach. Ponosi odpowiedzialność za planowanie i koordynowanie zespołowych działań dotyczących modelowania oraz za zapewnienie jakości ich pracy.

Modelowanie biznesowe: Poziom 6

Definiuje standardy modelowania i cele dotyczące jakości dla organizacji. Ponosi stałą odpowiedzialność za utrzymanie modeli określonej funkcji. Początkuje modelowanie działań usprawniających i uzyskuje zgodę klientów na ogólne zmiany. Może reprezentować własną organizację jako ekspert ds. modelowania w inicjatywach branżowych.

Modelowanie biznesowe: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.