Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM

Analiza i proaktywne zarządzanie zapotrzebowaniem firmy na nowe usługi lub zmianę cech lub ilości istniejących usług. Współpraca z firmami w celu priorytetowego traktowania zapotrzebowania w celu poprawy wartości biznesowej. Opracowywanie i komunikacja spostrzeżeń dotyczących wzorców zapotrzebowania. Proponowanie odpowiedzi w celu spełnienia krótkoterminowego i długoterminowego zapotrzebowania oraz ułatwienie podejmowania decyzji i planowania. Integrowanie analizy i planowania zapotrzebowania z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi oraz planowania zmiany.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 5

Wdraża analizę zarządzania zapotrzebowaniem i działania planistyczne. Przekazuje porady, aby pomóc udziałowcom przyjąć i przestrzegać uzgodnionego podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem. Przeprowadza analizę wielowariantową i planowanie scenariuszy; rozwija spostrzeżenia i propozycje poprawy wartości biznesowej. Zarządza procesami integracji zarządzaniem zapotrzebowaniem z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi i zarządzania zmianą. Przegląda nowe propozycje biznesowe; zapewnia porady dotyczące problemów związanych z zapotrzebowaniem i kieruje zapytania do odpowiednich osób. Współpracuje z przedstawicielami firmy, aby uzgodnić i wdrożyć krótko- i średniookresowe zmiany zapotrzebowania. Utrzymuje rejestr zapytań biznesowych, włączając status każdego zapytania i w razie konieczności raportowanie.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 6

Definiuje podejście i wyznacza zasady odkrywania, analizy, planowania, kontroli i dokumentacji zapotrzebowania na usługi i produkty. Organizuje zakres i priorytet biznesowy dotyczący strategicznych zmian biznesowych obejmujących osoby decyzyjne i wyznaczające kierunki działalności firmy. Angażuje się i wpływa na udziałowców wyższego szczebla, aby zwiększyć wartość biznesową dostarczaną z nowych lub istniejących usług i produktów. Kieruje rozwojem możliwości zarządzania zapotrzebowaniem i zapewnia, że podejmowanie decyzji odbywa się w oparciu o informacje poprzez planowanie solidnych scenariuszy oraz analizy wielowariantowej. Kieruje integracją zarządzania zapotrzebowaniem z wszechstronnymi procesami strategicznymi, operacyjnymi i zarządzania zmianą.

Zarządzanie zapotrzebowaniem: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.