Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt sieci NTDS

Tworzenie projektu sieci oraz zasad, strategii, architektur i dokumentacji projektowej obejmującej nagrania głosowe, dane, tekst, wiadomości e-mail, faks oraz zdjęcia w celu wspierania strategii biznesowej oraz wymagań biznesowych w zakresie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania, dostępu i dostępu zdalnego. Może obejmować wszystkie aspekty infrastruktury komunikacyjnej, wewnętrznej i zewnętrznej, mobilnej, publicznej i prywatnej, Internetu, Intranetu oraz centrów obsługi telefonicznej.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Projekt sieci: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projekt sieci: Poziom 5

Tworzy projekty i specyfikacje zarysu systemu i ogólną architekturę, topologię, konfigurację, dokumentację bazy danych i projektową dotyczącą sieci i technologii sieciowej w ramach organizacji. Określa interfejsy użytkownika/systemu, włączając procedury zatwierdzania i usuwania błędów, zasady przetwarzania, dostępu, kontrole bezpieczeństwa i audytowe. Ocenia powiązane ryzyko oraz określa procedury odzyskiwania i procedury awaryjne. Przekłada projekt logiczny na projekt fizyczny.

Projekt sieci: Poziom 6

Ponosi odpowiedzialność za główne aspekty specyfikacji oraz projektu sieci w ramach organizacji. Tworzy polityki, filozofie i kryteria projektowania sieci, włączając kwestie łączności, przepustowości, współdziałania, bezpieczeństwa, odporności, odzyskiwania, dostępu i dostępu zdalnego.

Projekt sieci: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.