Planowanie sieci NTPL

Tworzenie i utrzymanie ogólnych planów sieci, obejmujących przekazywanie danych, nagrań, tekstu i obrazu przy wsparciu strategii biznesowej organizacji. Obejmuje udział w tworzeniu umów poziomu usług oraz planowania wszystkich aspektów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia usług sieciowych spełniających takie umowy. Fizyczne wdrożenie może obejmować technologie przewodów miedzianych, światłowodowe, bezprzewodowe i inne technologie.

Planowanie sieci: Poziom 5

Tworzy i utrzymuje plany sieci dla własnego obszaru odpowiedzialności, przyczynia się do tworzenia umów poziomu usług i planuje infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług sieciowych spełniających te umowy.

Planowanie sieci: Poziom 6

Tworzy i utrzymuje ogólne plany sieci do obsługi strategii biznesowej organizacji, ustala umowy poziomu usług z klientami i planuje wszystkie aspekty infrastruktury niezbędne do zapewnienia świadczenia usług sieciowych spełniających te umowy.