Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie obiektami DCMA

Planowanie, kontrola i zarządzanie wszystkimi obiektami, które łącznie tworzą majątek IT. Obejmuje świadczenie i zarządzanie środowiskiem fizycznym, włączając przydzielanie przestrzeni i zasilania, oraz monitoring środowiskowy w celu zapewnienia statystyk dotyczących zużycia energii. Obejmuje kontrolę dostępu fizycznego oraz przestrzeganie wszystkich obowiązkowych polityk i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie obiektami: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie obiektami: Poziom 3

Monitoruje zgodność z uzgodnionymi procesami i bada, ocenia i rozwiązuje zdarzenia dotyczące braku zgodności, stosując eskalację w razie konieczności. Przyznaje użytkownikom niezbędny dostęp fizyczny i monitoruje oraz sporządza raporty dotyczące ogólnej kontroli dostępu.

Zarządzanie obiektami: Poziom 4

Korzysta z narzędzi do zarządzania centrum danych w celu tworzenia informacji dot. zarządzania z zakresu zasilania, chłodzenia i przestrzeni oraz bada problemy w razie konieczności. Przeprowadza rutynowe audyty i kontrole w celu zapewnienia przestrzegania polityk i procedur. Ułatwia wdrożenie obowiązkowych testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Zarządzanie obiektami: Poziom 5

Rozwija i utrzymuje standardy, procesy i dokumentację dotyczącą centrów danych. Optymalizuje skuteczność populacji przestrzeni centrum danych. Zapewnia przestrzeganie wszystkich stosownych polityk i procesów. Stosuje narzędzia do zarządzania centrami danych do planowania, rejestrowania i zarządzania rodzajami zainstalowanej infrastruktury oraz powiązanym zasilaniem, przestrzenią i możliwością chodzenia, wykorzystaniem oraz działaniami w celu spełnienia korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie obiektami: Poziom 6

Wyznaczanie polityki organizacyjnej dotyczące zarządzania majątkiem IT oraz gwarantuje, że jest ona odzwierciedlana przy użyciu najlepszych praktyk. Opracowuje strategie w celu umożliwienia przewidzenia i spełnienia przyszłych wymagań dotyczących przestrzeni centrum danych. Bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Poszukuje i gwarantuje stosowanie najlepszych praktyk branżowych w celu zapewnienia dostosowania przyszłych planów do korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie obiektami: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.