Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analityka INAN

Zastosowanie matematyki, statystyki, modelowania prognostycznego oraz technik uczenia maszynowego w celu wykrycia istotnych wzorców i wiedzy w zarejestrowanych danych. Analiza danych w dużych ilościach, prędkościach i różnorodności (liczby, symbole, tekst, dźwięk i obraz). Rozwój perspektywicznych, prognostycznych, rzeczywistych, opartych na modelu spostrzeżeń w celu tworzenia wartości i skutecznego podejmowania decyzji. Identyfikacja, sprawdzanie poprawności i wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zestawów danych generowanych podczas różnorodnych procesów.

Analityka: Poziom 3

Podejmuje działania analityczne i przekazuje wyniki analiz zgodnie z potrzebami klienta oraz ustalonymi standardami.

Analityka: Poziom 4

Stosuje szereg technik matematycznych, statystycznych, modelowania prognostycznego lub uczenia maszynowego w konsultacji z ekspertami (gdy to stosowne) oraz uwzględniając ograniczenia tych technik. Wybiera, nabywa i integruje dane do analizy. Rozwija hipotezy i metody dotyczące danych, szkoli z zakresu i ocenia modele analityczne, dzieli się spostrzeżeniami i ustaleniami i dokonuje iteracji przy użyciu dodatkowych danych.

Analityka: Poziom 5

Ocenia konieczność analityki, ocenia problemy do rozwiązania oraz rodzaj wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł danych do zastosowania lub nabycia. Określa i stosuje odpowiednie techniki matematyczne, statystyczne, modelowania prognostycznego lub uczenia maszynowego do analizowania danych, tworzenia spostrzeżeń, wartości i wspierania podejmowania decyzji. Zarządza przeglądem korzyści oraz wartości technik i narzędzi analitycznych i zaleca usprawnienia. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych analityki.

Analityka: Poziom 6

Opracowuje zasady, standardy i wytyczne analityki. Ustala i zarządza metodami, technikami i możliwościami analitycznymi, aby umożliwić organizacji analizowanie danych, tworzenie spostrzeżeń, tworzenie wartości i prowadzenie procesu podejmowania decyzji. Ustala kierunki i kieruje wprowadzeniem i wykorzystaniem analityki do spełnienia ogólnych wymagań biznesowych, gwarantując spójność wśród wszystkich grup użytkowników. Wskazuje i ustala rzetelność zewnętrznych źródeł informacji, które są odpowiednie do potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa.

Analityka: Poziom 7

Kieruje tworzeniem i przeglądem interdyscyplinarnego podejścia obejmującego całe przedsiębiorstwo oraz kultury analityki. Kieruje świadczeniem funkcji analitycznych organizacji. Prowadzi zaangażowaniem organizacji w skuteczną i wydajną analizę informacji tekstowych, liczbowych, wizualnych lub dźwiękowych.