Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikacja, projektowanie i utrzymanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych wspierających potrzeby informacyjne firmy. Projektowanie fizycznych warstw danych, rozwiązywanie potrzeb dotyczących zasobów danych i struktur lokalnie przechowywanych danych danego przedsiębiorstwa. Definicja fizycznych lub wirtualnych struktur przechowywania danych niezbędnych do obsługi usług wywiadu biznesowego oraz analizy danych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Projekt bazy danych: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Projekt bazy danych: Poziom 3

Rozwija odpowiednie elementy projektu fizycznych baz danych lub magazynu danych w ramach wyznaczonych polityk w celu spełnienia wymagań dotyczących zmiany biznesowej lub danych projektu rozwoju. Dokonuje przekładu standardów instalacji w celu spełnienia potrzeb projektu oraz tworzy specyfikacje elementów baz danych lub magazynu danych.

Projekt bazy danych: Poziom 4

Rozwija i utrzymuje specjalistyczną wiedzę na temat koncepcji bazy danych i magazynu danych, zasad, architektury, oprogramowania i udogodnień projektowania. Ocenia proponowane zmiany struktury obiektu/danych w celu oceny alternatywnych opcji. Wdraża projekt fizycznej bazy danych w celu obsługi wymagań danych transakcyjnych pod kątem wydajności i dostępności. Wdraża projekty magazynu danych spełniające zapotrzebowanie na wywiad biznesowy i analizę danych.

Projekt bazy danych: Poziom 5

Zapewnia wytyczne eksperckie podczas wyboru, zapewniania i korzystania z architektury, oprogramowania i udogodnień bazy danych i magazynu danych. Zapewnia specjalistyczną wiedzę z zakresu charakterystyki projektowania systemów zarządzania bazą danych (DBMS) lub produktów/usług magazynu danych. Gwarantuje, że polityka projektowania fizycznych baz danych jest zgodna z wymaganiami danych transakcyjnych pod kątem wydajności i dostępności. Gwarantuje, że polityka projektowania magazynu danych spełnia zapotrzebowanie na wywiad biznesowy i analizę danych.

Projekt bazy danych: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.