Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Instalacja i integracja

Instalacja i integracja

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań dotyczących elementów integracji/kompilacji, podsystemów i interfejsów do budowania systemów operacyjnych, produktów lub usług dostarczanych klientom lub do celów wewnętrznych i tymczasowych, takich jak testowanie. Rozwój możliwości organizacyjnych pod kątem integracji oraz kompilacji systemów, włączając automatyzację i ciągłą integrację.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów PORT

Konfiguracja produktów oprogramowania w nowym lub istniejącym środowisku/platformie oprogramowania.

Projektowanie sprzętu HWDE

Specyfikacja i projektowanie urządzeń komputerowych i komunikacyjnych (takich jak procesory półprzewodnikowe, architektura HPC i DSP oraz układy scalone procesorów graficznych), zazwyczaj w celu integracji lub połączenia z infrastrukturą lub siecią IT. Wybór koncepcji oraz ich przełożenie na możliwy do wdrożenia projekt. Wybór i integracja lub projektowanie i prototypowanie komponentów. Przestrzeganie standardów branżowych, włączając kompatybilność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Instalacja/likwidacja systemu HSIN

Instalacja, testowanie,w drożenie lub likwidacja i demontaż przewodów, okablowania, urządzeń, sprzętu i powiązanego oprogramowania, przy przestrzeganiu planów i instrukcji oraz zgodnie z ustalonymi standardami. Testowanie komponentów urządzeń i oprogramowania, rozwiązywanie usterek i rejestrowanie wyników. Sporządzanie raportów na temat szczegółów zainstalowanego oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia aktualizacji dokumentacji zarządzania konfiguracją.