Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Instalacja/likwidacja systemu HSIN

Instalacja, testowanie,w drożenie lub likwidacja i demontaż przewodów, okablowania, urządzeń, sprzętu i powiązanego oprogramowania, przy przestrzeganiu planów i instrukcji oraz zgodnie z ustalonymi standardami. Testowanie komponentów urządzeń i oprogramowania, rozwiązywanie usterek i rejestrowanie wyników. Sporządzanie raportów na temat szczegółów zainstalowanego oprogramowania i sprzętu w celu zapewnienia aktualizacji dokumentacji zarządzania konfiguracją.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5

Instalacja/likwidacja systemu: Poziom 1

Przestrzega uzgodnionych procedur, przeprowadza proste instalacje, wymienia elementy eksploatacyjne, sprawdza prawidłowe działanie instalacji i dokumentuje oraz sporządza raporty dotyczące wykonanych prac.

Instalacja/likwidacja systemu: Poziom 2

Instaluje lub demontuje sprzęt i/lub oprogramowanie oraz powiązane połączenia, korzystając z dostarczonych instrukcji i narzędzi do instalacji. Przeprowadza testy i usuwa usterki. Dokumentuje wyniki zgodnie z ustalonymi procedurami. Pomaga podczas oceny żądań zmiany. Przyczynia się w razie konieczności do badań dotyczących problemów i usterek dotyczących instalacji sprzętu i/lub oprogramowania i potwierdza prawidłowe działanie instalacji.

Instalacja/likwidacja systemu: Poziom 3

Instaluje lub demontuje sprzęt i/lub oprogramowanie, korzystając z dostarczonych instrukcji instalacji oraz narzędzi, włączając przekazanie do klienta, gdy to odpowiednie. Przeprowadza testy, usuwa usterki i dokumentuje wyniki zgodnie z ustalonymi procedurami. Sporządza raporty dotyczące informacji na temat wszystkich pozycji sprzętowych/oprogramownia, które zostały zainstalowane i zdemontowane, aby zapewnić aktualizację dokumentację zarządzania konfiguracją. Zapewnia pomoc dla użytkowników w profesjonalny sposób, przestrzegając procedur podczas dalszej pomocy lub eskalacji. Przegląda wnioski o zmianę. Utrzymuje dokładną dokumentację wniosków od użytkowników, danych kontaktowych oraz wyników. Przyczynia się do rozwoju procedur i standardów instalacji.

Instalacja/likwidacja systemu: Poziom 4

Przeprowadza rutynowe instalacje oraz demontaż pozycji sprzętowych i/lub oprogramowania. Podejmuje działania, aby zapewnić spełnienie celów w ramach ustalonych procedur bezpieczeństwa i jakości, włączając, gdzie to odpowiednie, przekazanie klientowi. Przeprowadza test sprzętu i/lub oprogramowania, korzystając z dostarczonych procedur testowych oraz narzędzi diagnostycznych. Naprawia usterki, wzywając doświadczonych współpracowników oraz zasoby zewnętrzne w razie konieczności. Dokumentuje szczegóły wszystkich pozycji sprzętowych i/lub oprogramowania, które zostały zainstalowane i zdemontowane, aby zapewnić aktualizację dokumentację zarządzania konfiguracją. Rozwija procedury i standardy instalacji oraz tworzy harmonogramy prac instalacyjnych. Zapewnia wytyczne specjalistyczne oraz porady dla mniej doświadczonych współpracowników, aby zapewnić najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz utrzymać lub usprawnić usługę instalacji.

Instalacja/likwidacja systemu: Poziom 5

Ponosi odpowiedzialność za projekty instalacji, zapewniając skuteczne prowadzenie zespołu, włączając przepływ informacji do i od klienta podczas prac projektowych. Rozwija i wdraża plany jakości oraz opisy metody. Monitoruje skuteczność instalacji i zapewnia realizację odpowiednich zaleceń zmiany.

Instalacja/likwidacja systemu: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.