Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Doświadczenia użytkownika

Doświadczenia użytkownika

Badania dot. użytkownika URCH

Określenie zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników dzięki wykorzystaniu etnografii, technik obserwacji, analizy zadań oraz innych metodologii obejmujących kontekst socjologiczny i technologiczny. Wykorzystanie podejścia obejmującego znaczne zaangażowanie użytkowników w badania w celu uzyskania dogłębnego zrozumienia i odkrycia nowych możliwości dla systemów, produktów i usług. Kwantyfikacja różnych populacji użytkowników oraz ich potrzeb, wskazanie użytkowników i segmentów docelowych w celu zmaksymalizowania szans na powodzenie projektu systemów, produktów i usług. Włączenie szeregu użytkowników w badania, aby uchwycić zróżnicowanie użytkowników systemów, produktów i usług danej organizacji przy dążeniu do zapewnienia użyteczności i dostępności dla wszystkich.

Analiza doświadczeń użytkownika UNAN

Identyfikacja, analiza, wyjaśnienie i komunikacja kontekstu zastosowania, w którym będą działać aplikacje oraz celów produktów, systemów i usług. Analiza i ustalanie priorytetów potrzeb dotyczących doświadczeń użytkowników udziałowców oraz definicji atrybutów, zachowań i wydajności wymaganego systemu, produktu lub usług. Definicja i zarządzanie doświadczeniami użytkowników oraz dostępność wymagań wobec użytkowników w odniesieniu do wszystkich potencjalnych użytkowników.

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Proces iteracyjnego projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności podczas interakcji z systemem, produktem lub usługą. Projekt zadań cyfrowych oraz offline użytkownika, interakcji i interfejsów w celu spełnienia wymagań dotyczących użyteczności i dostępności. Udoskonalenie projektów w odpowiedzi na ocenę skoncentrowaną na użytkowniku oraz opinie i informacje dotyczące projektu od osób odpowiedzialnych za projekt, rozwój i wdrożenie.

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Zatwierdzanie systemów, produktów lub usług w celu zapewnienia spełnienia wymagań udziałowców oraz organizacji, przestrzegania wymaganych praktyk oraz stałego spełniania potrzeb użytkownika oraz organizacyjnych przez stosowane systemy. Iteracyjna ocena (od wczesnych prototypów aż do ostatecznego wprowadzenia) skuteczności, wydajności, satysfakcji użytkownika, bezpieczeństwa i higieny oraz dostępności w celu mierzenia lub poprawy użyteczności nowych lub istniejących procesów z zamiarem osiągnięcia najwyższego poziomu użyteczności produktów lub usług.