Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie sprzętu HWDE

Specyfikacja i projektowanie urządzeń komputerowych i komunikacyjnych (takich jak procesory półprzewodnikowe, architektura HPC i DSP oraz układy scalone procesorów graficznych), zazwyczaj w celu integracji lub połączenia z infrastrukturą lub siecią IT. Wybór koncepcji oraz ich przełożenie na możliwy do wdrożenia projekt. Wybór i integracja lub projektowanie i prototypowanie komponentów. Przestrzeganie standardów branżowych, włączając kompatybilność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Projektowanie sprzętu: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie sprzętu: Poziom 4

Projektuje urządzenia komputerowe i komunikacyjne, biorąc pod uwagę wymagania docelowego środowiska, wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Przekłada projekty logiczne na projekty fizyczne i zapewnia prototypy techniczne proponowanych komponentów do zatwierdzenia przez klienta i do realizacji przez techników. Projektuje testy do pomiaru wydajności prototypów oraz wyników produkcji względem specyfikacji i przekazuje informacje do rozwoju iteracyjnego.

Projektowanie sprzętu: Poziom 5

Określa i projektuje złożone komponenty urządzeń / systemy. Wybiera odpowiednie standardy projektowe, metody i narzędzia, zgodnie z ustalonymi politykami przedsiębiorstwa i gwarantuje ich skuteczne stosowanie. Przegląda projekty innych osób, aby zapewnić wybór odpowiedniej technologii, wydajne wykorzystanie zasobów oraz skuteczną integrację wielu systemów i technologii. Przyczynia się do tworzenia zasad doboru komponentów. Ocenia i przeprowadza analizę wpływu na główne opcje projektu oraz ocenia i zarządza powiązanym ryzykiem. Gwarantuje, że projekt sprzętu równoważy wymagania funkcjonalne, dot. jakości usług, bezpieczeństwa, zarządzania systemami i zrównoważonego rozwoju.

Projektowanie sprzętu: Poziom 6

Kontroluje praktyki projektowania sprzętu w przedsiębiorstwie. Wpływa na modele branżowe rozwoju elementów nowych technologii. Rozwija skuteczne strategie zaopatrzenia, spójne z potrzebami biznesowymi. Gwarantuje zgodność ze stosownymi strategiami technicznymi, zasadami, standardami i praktykami.

Projektowanie sprzętu: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.