Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów PORT

Konfiguracja produktów oprogramowania w nowym lub istniejącym środowisku/platformie oprogramowania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziom 3

Pomaga podczas konfiguracji oprogramowania i sprzętu oraz testowania systemowego wersji co najmniej jednego produktu oprogramowania dla danej platformy. Dokumentuje usterki, wdraża rozwiązania i przeprowadza ponowne testy wg uzgodnionych standardów.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziom 4

Konfiguruje oprogramowanie i sprzęt oraz testuje wersje co najmniej jednego produktu oprogramowania dla danej platformy. Zgłasza wyniki testów i wskazuje potencjalne możliwości usprawnienia procesów oraz produktów oprogramowania zgodnie z uzgodnionym projektem i standardami.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziom 5

Kieruje zespołem, zapewniając ekspercką wiedzę techniczną z zakresu testowania systemowego wersji produktów oprogramowania dla danej platformy na różnych platformach. Zapewnia specjalistyczne informacje i wskazówki do obsługi, testowania systemów i zapewnienia jakości, aby pomóc w usprawnieniu procedur.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziom 6

Gwarantuje dostępność sprzętu, oprogramowania i zasobów do testowania systemowego jednej lub więcej wersji produktów oprogramowania dla danej platformy. Definiuje konfiguracje niezbędne do testowania w odniesieniu do uzgodnionych standardów testowania. Ocenia nowe usprawnienia w organizacji i branży i doradza kierownictwu wyższego szczebla w zakresie potencjalnego rozwoju, problematycznych obszarów oraz potrzeb dotyczących zasobów. Gwarantuje przestrzeganie uzgodnionych standardów i dobrych praktyk.

Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.