Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie aktywami ASMG

Zarządzanie cyklem życia wszystkich zarządzanych zasobów (sprzęt, oprogramowanie, własność intelektualna, licencje, gwarancje itd.), włączając bezpieczeństwo, zapasy, zgodność z przepisami, wykorzystanie i usuwanie, którego celem jest ochrona i zabezpieczenie portfolio aktywów korporacyjnych, optymalizacja łącznego kosztu posiadania i zrównoważonego rozwoju poprzez minimalizacji kosztów operacyjnych, poprawienie decyzji dotyczących inwestycji i nakłady kapitałowe na rzecz potencjalnych możliwości. Wiedza i zastosowanie standardów międzynarodowych dotyczących zarządzania zasobami oraz bliska integracja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zmianą i konfiguracją stanowią przykłady rozwoju usprawnionego zarządzania aktywami.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie aktywami: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie aktywami: Poziom 2

Stosuje uzgodnione procedury tworzenia i utrzymania dokładnego rejestru aktywów. Przeprowadza działania związane z administracją aktywami. Sporządza rutynowe raporty wspierające czynności zarządzania aktywami i podejmowanie decyzji.

Zarządzanie aktywami: Poziom 3

Stosuje narzędzia, techniki i procesy w celu tworzenia i utrzymania odpowiedniego rejestru danych. Tworzy raporty i analizy wspierające działania w ramach zarządzania aktywami oraz pomagające w podejmowaniu decyzji.

Zarządzanie aktywami: Poziom 4

Kontroluje aktywa IT w co najmniej jednym istotnym obszarze, gwarantując, że przeprowadzane jest administrowanie nabyciem, przechowywaniem, dystrybucją, przenoszeniem i utylizacją aktywów. Produkuje i analizuje rejestry i historie zatwierdzonych aktywów (włączając bezpieczne kopie główne oprogramowania, dokumentacji, danych, licencji i umów dostawy, gwarancyjnych i konserwacyjnych) i sprawdza, czy znana jest lokalizacja i stan wszystkich tych aktywów. Działa w celu wskazania i rozwiązania potencjalnych przypadków niezatwierdzonych aktywów, takich jak nielicencjonowane kopie oprogramowania.

Zarządzanie aktywami: Poziom 5

Zarządza i utrzymuje zgodność wszystkich aktywów IT i usługi z wymaganiami biznesowymi i ustawowymi, włączając wiedzę na temat procesów finansowych i technicznych, narzędzi i technik. Wskazuje, ocenia i informuje o powiązanym ryzyku. Gwarantuje, że osoby kontrolujące aktywa, zespoły ds. infrastruktury i działalności, koordynacji i optymalizacji wartości sprawują kontrolę i utrzymują zgodność z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Zarządzanie aktywami: Poziom 6

Promuje stałe ekonomiczne i skuteczne świadczenie usług, gwarantując, że wszystkie zmiany aktywów i usług są odpowiednio i dokładnie kontrolowane i rejestrowane. Zapewnia informacje i porady w zakresie kwestii, takich jak: konwersacja zasobów sprzętowych, licencji oprogramowania, ochrona własności intelektualnej i zobowiązania prawne. Zwiększa świadomość i zaangażowanie na rzecz kontroli zasobów. Początkuje ocenę konsekwencji i ryzyk wynikających z decyzji zakładających pozyskanie, zmianę lub dalsze posiadanie lub wykorzystanie aktywów, systemu lub usługi.

Zarządzanie aktywami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.