Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Sprzedaż SALE

Identyfikacja perspektyw sprzedaży oraz kwalifikacji, rozwój zainteresowania klientów oraz przygotowanie (włączając zarządzanie procesem przetargów), realizacja i monitorowanie sprzedaży dowolnego produktu lub usługi na rynek wewnętrzny lub zewnętrzny.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Sprzedaż: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Sprzedaż: Poziom 4

Gromadzi i wykorzystuje informacje w celu realizacji celów sprzedaży. Odpowiada za istniejących wiodących klientów oraz wskazuje i kwalifikuje nowych wiodących i potencjalnych klientów w celu opracowania nowych potencjalnych możliwości. Rozumie klienta i jego potrzeby oraz rozwija i wzmacnia relacje z klientami przed, w trakcie i po zakończeniu umowy/kontraktu. Kluczowe zadania mogą także obejmować zarządzanie przetargami, analizę wartości, negocjacje, prezentacje i przygotowanie umów. Monitoruje i sporządza raporty na temat przydziału, wydajności, satysfakcji klienta, badania rynku i konkurencji.

Sprzedaż: Poziom 5

Projektuje i wdraża strategie sprzedaży oraz współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla w celu wdrożenia planów sprzedaży. Planuje, monitoruje i kontroluje pracę zespołów sprzedaży. Rozwija i utrzymuje skuteczne relacje z klientami na poziomie wykonawczym i kwalifikuje nowych potencjalnych klientów. Kieruje procesem ofertowania w ramach organizacji. Ustala i podpisuje umowy. Utrzymuje kontakt z klientem podczas i po procesie sprzedaży w celu uprzedzenia wszelkich problemów i wskazania przyszłych możliwości. Przyczynia się do rozwoju i szkoleń zespołów sprzedażowych oraz rozwoju produktu/usługi.

Sprzedaż: Poziom 6

Nadzoruje działania sprzedażowe organizacji w celu zapewnienia ich dostosowania do korporacyjnych celów biznesowych (organizacja może być oddziałem większego przedsiębiorstwa). Zatwierdza propozycje i cele sprzedaży. Negocjuje z przedstawicielami klientów na najwyższym poziomie w sprawie problemów technicznych i umownych. Ustala i podpisuje umowy. Rozwija i wdraża politykę i strategię sprzedaży organizacji i przyczynia się w istotnym stopniu do rozwoju strategii marketingowej. Inicjuje przy współpracy z działem marketingu ewolucję usług, produktów, systemów i umów standardowych, aby wspierać dostosowanie do przyszłych potrzeb klientów.

Sprzedaż: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.