Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zrównoważony rozwój SUST

Oferowanie porad, pomocy i kierownictwa w celu umożliwienia organizacji zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zrównoważony rozwój: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zrównoważony rozwój: Poziom 4

Ocenia i sporządza raporty dotyczące różnych taktycznych decyzji wpływających na zrównoważony rozwój. Ocenia czynniki i ryzyko (polityczne, prawne, technologiczne, ekonomiczne, społeczne) wpływające na procesy operacyjne i kierunki strategiczne. Ocenia i sporządza raporty dotyczące wdrożenia zrównoważonych środków w określonych obszarach.

Zrównoważony rozwój: Poziom 5

Zapewnia porady eksperckie i wytyczne w zakresie planowania, rozwoju i wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. Ocenia i wybiera metody, narzędzia i praktyki zrównoważonego rozwoju do stosowania zgodnie z ustalonymi politykami i standardami. Wskazuje i zaleca usprawnienia w podejściu organizacji do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój: Poziom 6

Rozwija i promuje strategie, polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Kieruje wprowadzeniem i zastosowaniem zrównoważonych technik, metodologii i narzędzi.

Zrównoważony rozwój: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.